Haenau Craig Gwaddodol yng Ngheudwll Terby
NASA/JPL-Caltech/UArizona
Haenau Craig Gwaddodol yng Ngheudwll Terby
ESP_062860_1525
Saesneg  

twitter 
Mae haenau gwaddodol yn cofnodi hanes o erydu a dyddodi gan ddŵr a gwynt ar Fawrth, ac yn creu tirluniau ardderchog am barciau rhyngblanedol y dyfodol.

Cyfieithiad: Rachel Holden
 
Dyddiad caffael
24 Rhagfyr 2019

Amser lleol ar Fawrth
3:34 PM

Lledred
-27°

Hydred
74°

Pellter i’r safle targed
259 km

Cydraniad y ddelwedd
26 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 78 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
25 cm/picsel

Tafluniad cartograffigPetryal (ac mae'r Gogledd tuag i fyny)

Ongl allyrru


Ongl y wedd
68°

Ongl yr haul
70°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 20° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
125°, Haf y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (491 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (302 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (191 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (315 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (65 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (271 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (117 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (110 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (283 MB)
GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL-Caltech/UArizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.