Dunes contínues i migració d’arrugues a Nili Patera
NASA/JPL/Universitat d’Arizona

Dunes contínues i migració d’arrugues a Nili Patera
ESP_028575_1890
Anglès   Espanyol   

twitter  •  google+  •  tumblr
Nili Patera és una regió de Mart en què les dunes i les arrugues es mouen ràpidament. HiRISE continua amb el seguiment d’aquesta regió cada dos mesos per veure els canvis en escales de temps estacional i anual.

Aquí es fa evident l’activitat durant un període inferior a dos anys terrestres. Hi ha tres canvis que resulten obvis: 1) les dunes estan migrant, amb diferències de posició d’uns quants metres en algunes àrees; 2) les arrugues que hi ha a la superfície de les dunes han patit un canvi tan gran que no se’n pot fer un seguiment fiable durant aquest intèrval de temps, i 3) el costat de sotavent de les dunes presenta noves allaus. Aquests resultats mostren que Nili Patera, i altres regions de Mart, són àrees actives de migració de sorra i erosió del paisatge.

Traducció: Miriam O. Fernández

 
Data d’adquisició
31 agost 2012

Hora local a Mart
3:35 PM

Latitud (centrada)


Longitud (est)
67°

Distància a la localitat objectiu
275 km

Resolució de la imatge
28 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 83 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
25 cm/pixel amb el nord a dalt

Projecció cartogràfica
Equidistant

Angle d’emissió


Angle de desfasament
45°

Angle d’incidència solar
53°, i el Sol es troba 37° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
164°, estiu boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa

Color IRB:
projectat al mapa
no projectat al mapa

IRB combinat:
projectat al mapa

RGB combinat:
projectat al mapa

Color RGB:
no projectat al mapa

JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (667 MB)

Color IRB:
projectat al mapa (395 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (295 MB)
no projectat al mapa  (365 MB)

Color IRB:
projectat al mapa  (110 MB)
no projectat al mapa  (289 MB)

IRB combinat:
projectat al mapa (182 MB)

RGB combinat:
projectat al mapa (173 MB)

Color RGB:
no projectat al mapa (294 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL/Universitat d’Arizona».