Tänkbara alluvialkoner inom en krater
NASA/JPL-Caltech/UArizona
Tänkbara alluvialkoner inom en krater
ESP_040417_1615
Engelska   Isländska   

twitter 
 
Bilddatum
11 mars 2015

Lokal til på Mars
2:25 PM

Latitud
-18°

Longitud
59°

Avstånd till mål
256 km

Bildupplösning
från 26 cm/pixel tills 51 cm/pixel

JPEG
Svartvit
kartprojicerad
ej kartprojicerad

IRB färg
kartprojicerad
ej kartprojicerad

Kombinerad IRB
kartprojicerad

Kombinerad RGB:
kartprojicerad

RGB färg
ej kartprojicerad

JP2 (LADDA NER)
Svartvit
kartprojicerad (343 MB)

IRB färg:
kartprojicerad (240 MB)

JP2 EXTRA
Svartvit
kartprojicerad  (174 MB),
ej kartprojicerad  (151 MB)

IRB färg
kartprojicerad  (59 MB)
ej kartprojicerad  (216 MB)

Kombinerad IRB
kartprojicerad  (109 MB)

Kombinerad
kartprojicerad  (105 MB)

RGB färg
ej kartprojicerad  (220 MB)
Ytterligare Bildinformation
Svartvit etikett
Färgetikett
Kombinerad IRB-etikett
Kombinerad RGB-etikett
EDR-bildprodukter


Bilder
För alla bildlänkar gäller dra och släpp för HiView eller klicka för att ladda ner.


NB
IRB: infraröd–röd–blå
RGB: röd–grön–blå


Användarpolicy
Samtliga bilder från HiRISE som kan nås på den här sidan är public domain: det finns inga restriktioner för hur de används av offentligheten, inklusive nyhets- och vetenskapsorganisationer. Vi ber dock om en referens-sträng där det är möjligt:
  Image: NASA/JPL-Caltech/UArizona


Korrigeringar?