Εικόνες του Κομήτη C/2013 A1 Siding Spring
Εικόνες του Κομήτη C/2013 A1 Siding Spring

Ο κομήτης Siding Spring, από το Νέφος του Oort, ήταν στο πλησιέστερο σημείο από τον Άρη και το σκάφος Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), καθώς τον προσπερνούσε, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014. Οι υψηλότερης ανάλυσης εικόνες ελήφθησαν από την κάμερα HiRISE, στην ελάχιστη απόσταση των 138,000 χιλιομέτρων. Η κλίμακα της εικόνας είναι 138 μέτρα ανά pixel.

Οι παρατηρητές με τα τηλεσκόπια από την Γη, υπελόγισαν την διάμετρο του πυρήνα του κομήτη στο 1 χιλιόμετρο περίπου. Αλλά οι καλύτερες εικόνες του HiRISE εμφανίζουν μόνο 2 έως 3 pixel κατά μήκος της λαμπρότερης περιοχής της εικόνας, θέτοντας ένα όριο μικρότερο του 0.5 χιλιομέτρου γι’ αυτόν τον πυρήνα, του πρώτου κομήτη μεγάλης περιόδου, που απεικονίζεται ποτέ.

Αυτή η σύνθετη εικόνα παρουσιάζει δυό από τις καλύτερες φωτογραφίες του κομήτη από το HiRISE. Στην κορυφή, παρουσιάζονται οι φωτογραφίες πλήρους δυναμικού εύρους, που δείχνουν τον πυρήνα και την λαμπρή κόμη γύρω του. Στο κάτω μέρος, το αμυδρότερο εξωτερικό τμήμα της κόμης έχει υπερφωτισθεί, υπερκαλύπτοντας έτσι την εσωτερική περιοχή.

Αυτές οι φωτογραφίες του κομήτη στο πλησιέστερό του σημείο προσέγγισης, έγινε δυνατόν να ληφθούν χάρις στην εξαιρετικά ακριβή στρέψη και περιστροφή του σκάφους MRO, από τους μηχανικούς της Lockheed-Martin στο Denver, που με την σειρά τους βασίστηκαν σ’ αντίστοιχους υπολογισμούς της θέσης του κομήτη από τους μηχανικούς του JPL. Το HiRISE πήρε τρείς φωτογραφίες 12 ημέρες πριν από την πλησιέστερη διέλευση, όταν ο κομήτης μόλις ήταν ορατός πάνω από το “επίπεδο θορύβου”, των φωτογραφιών. Απ’ αυτές τις λήψεις όμως προέκυψε το γεγονός, ότι η θέση του κομήτη δεν ήταν επακριβώς αυτή των προβλέψεων! Έτσι, με την βοήθεια αυτής της νέας θέσης παρατήρησης του κομήτη, έγινε ακριβέστερος υπολογισμός της προβλεπόμενης θέσης και του προβλεπόμενου χρόνου κατά την πλησιέστερη προσέγγισή του στον Άρη. Χωρίς αυτές τις αρχικές παρατηρήσεις, ο κομήτης μάλλον θα βρισκόταν έξω απ’ την περιοχή στόχευσης του HiRISE, στις καλύτερες φωτογραφίες.

Απόδοση στα ελληνικά: Αριστείδης Σκουρτόπουλος