Ριπίδια της Άνοιξης
NASA/JPL/Πανεπιστήμιο της Αριζονα
Ριπίδια της Άνοιξης
ESP_029577_0925
Αγγλικά   

ΦΟΝΤΟ

800  1024  
1152  1280  
1440  1600  
1920  2048  
2560    2880  

HISLIDES

PowerPoint  
Keynote  
PDF  
Κάθε χειμώνα, στα υψηλά γεωγραφικά πλάτη (κοντά στους πόλους), το διοξείδιο του άνθρακα συμπυκνώνεται από την ατμόσφαιρα του Άρη στην επιφάνεια του εδάφους, σχηματίζοντας ένα εποχιακό πολικό κάλυμμα. Την άνοιξη, η ακτινοβολία του Ήλιου διαπερνά αυτό το ημιδιαφανές στρώμα ξηρού πάγου και αρχίζει να θερμαίνει το έδαφος από κάτω.

Ο πάγος σ’ επαφή με το έδαφος, εξαχνώνεται (από στερεό γίνεται κατ’ ευθείαν αέριο) και το παραγόμενο αέριο εγκλωβίζεται ανάμεσα στο έδαφος και την κάτω επιφάνεια του εποχιακού στρώματος πάγου. Όταν όμως η πίεση υπερβεί την αντοχή του πάγου, αυτός ραγίζει και ανοίγει και το συσσωρευμένο αέριο ξεφεύγει βίαια. Όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, το αέριο μπορεί να συμπυκνωθεί τοπικά κοντά στο σημείο διαφυγής, σχηματίζοντας λαμπρά ριπίδια.

Τα σκοτεινόχρωμα ριπίδια είναι λεπτόκοκκο υλικό από το έδαφος, που παρασύρεται στην άνω επιφάνεια του πάγου από το αέριο, που ξεφεύγει. Τα ελαφρά αυτά σωματίδια παρασύρονται επίσης προς την κατεύθυνση του πνέοντος ανέμου και αποτίθενται σε σκοτεινόχρωμα ριπίδια στην επιφάνεια του πάγου, όπου και ίσως να βυθίζονται αργά μέσα σ’ αυτόν. Οι συστοιχίες των σκούρων ριπιδίων σκιαγραφούν την αρχική ρωγμή, πού είναι η πηγή του διαφεύγοντος αερίου.

Απόδοση στα ελληνικά: Αριστείδης Σκουρτόπουλος
 
Ημερομηνία απόκτησης
17 Νοέμβριου 2012

Τοπικός χρόνος Άρη
9:36 PM

Πλάτος (επικεντρωμένο)
-87 μοίρες

Μήκος (Ανατολικό)
168 μοίρες

Απόσταση από την θέση του στόχου
247 km

Εύρος κλίμακας αρχικής εικόνας
25 cm/pixel (με 1 x 1 binning) και αντικείμενα διαμέτρου 74 cm είναι ορατά

Κλίμακα προβολής χάρτου
25 cm/pixel

Προβολή χάρτου
POLARSTEREOGRAPHIC

Γωνία όρασης
1 μοίρες

Γωνία φάσεως:
81 μοίρες

Γωνία προσπτώσεως ηλιακού φωτός
81 μοίρες, και ο ήλιος είναι 9 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα

Ηλιακό μήκος
208 μοίρες, φθινόπωρο Βορρά

JPEG
Μαυρο και άσπρο
με προβολή χάρτου  
χωρίς προβολή χάρτου

IRB χρώμα:
με προβολή χάρτου  
χωρίς προβολή χάρτου

IRB συνδυασμός:
με προβολή χάρτου

RGB συνδυασμός:
με προβολή χάρτου

RGB χρώμα:
χωρίς προβολή χάρτου

JP2 για κατέβασμα
Μαυρο και άσπρο:
με προβολή χάρτου  (767 MB)

IRB χρώμα:
με προβολή χάρτου  (446 MB)

JP2 EXTRAS
Μαυρο και άσπρο:
με προβολή χάρτου  (363 MB),
χωρίς προβολή χάρτου  (561 MB)

IRB χρώμα:
με προβολή χάρτου  (177 MB)
χωρίς προβολή χάρτου  (420 MB)

IRB συνδυασμός:
με προβολή χάρτου  (205 MB)

RGB συνδυασμός:
με προβολή χάρτου  (190 MB)

RGB χρώμα:
χωρίς προβολή χάρτου  (371 MB)
Πληροφορία
Μαυρο και άσπρο   Xρώμα
IRB συνδυασμός
RGB συνδυασμός
EDR δεδομένα


Παράγωγα Εικόνων
 “Drag & drop” για το HiView, ή κάντε κλικ για κατέβασμα.


ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Το Εργαστήριο Αεριωθήσεως (Jet Propulsion Laboratory), τμήμα του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της California στην Pasadena, διαχειρίζεται το Mars Reconnaissance Orbiter για λογαριασμό της Διεύθυνσης Επιστημονικών Αποστολών της NASA, στην Washington. Η Lockheed Martin Space Systems είναι ο κύριος ανάδοχος του προγράμματος και κατασκευαστής του διαστημοπλοίου. Η μηχανή HiRISE κατασκευάστηκε από την Ball Aerospace & Technologies Corp. και κατευθύνεται από το Πανεπιστήμιο της Αριζονα.