Crestes a Arabia Terra
NASA/JPL-Caltech/UArizona

Crestes a Arabia Terra
ESP_053235_1945
Anglès   Espanyol   

twitter 
 
Data d’adquisició
04 desembre 2017

Hora local a Mart
3:05 PM

Latitud (centrada)
14°

Longitud (est)
22°

Distància a la localitat objectiu
279 km

Resolució de la imatge
56 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 167 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
50 cm/pixel amb el nord a dalt

Projecció cartogràfica
Equidistant

Angle d’emissió


Angle de desfasament
45°

Angle d’incidència solar
45°, i el Sol es troba 45° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
96°, estiu boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa

Color IRB:
projectat al mapa
no projectat al mapa

IRB combinat:
projectat al mapa

RGB combinat:
projectat al mapa

Color RGB:
no projectat al mapa

JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (217 MB)

Color IRB:
projectat al mapa (122 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (109 MB)
no projectat al mapa  (101 MB)

Color IRB:
projectat al mapa  (39 MB)
no projectat al mapa  (116 MB)

IRB combinat:
projectat al mapa (226 MB)

RGB combinat:
projectat al mapa (208 MB)

Color RGB:
no projectat al mapa (109 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL-Caltech/UArizona».