Argiles de la conca de Ladon
NASA/JPL-Caltech/UArizona

Argiles de la conca de Ladon
ESP_013045_1615
Anglès   Espanyol   

twitter 
La conca de Ladon era una gran estructura d'impacte que es va omplir amb sediments de Ladon Valles, un gran riu antic de Mart.

Aquests sediments humits es van convertir en diversos minerals argilosos. Les argiles denoten una química que podia haver estat favorable per a la vida a Mart en el passat, si és que hi va viure res. Per aquest motiu podria ser un bon lloc per a futures exploracions amb Rovers, i potser per retornar mostres a la Terra.

Traducció: Miriam O. Fernández
 
Data d’adquisició
08 maig 2009

Hora local a Mart
3:08 PM

Latitud (centrada)
-18°

Longitud (est)
332°

Distància a la localitat objectiu
260 km

Resolució de la imatge
52 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 156 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
50 cm/pixel amb el nord a dalt

Projecció cartogràfica
Equidistant

Angle d’emissió


Angle de desfasament
40°

Angle d’incidència solar
44°, i el Sol es troba 46° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
262°, tardor boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa

Color IRB:
projectat al mapa
no projectat al mapa

IRB combinat:
projectat al mapa

RGB combinat:
projectat al mapa

Color RGB:
no projectat al mapa

JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (178 MB)

Color IRB:
projectat al mapa (86 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (72 MB)
no projectat al mapa  (111 MB)

Color IRB:
projectat al mapa  (25 MB)
no projectat al mapa  (101 MB)

IRB combinat:
projectat al mapa (193 MB)

RGB combinat:
projectat al mapa (174 MB)

Color RGB:
no projectat al mapa (91 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL-Caltech/UArizona».